חשיפה

19/11/21

הסודות הכי גדולים של האדם, הם אלה שהוא מסתיר מעצמו.
בחוץ, נראה כי בכל רגע משהו נחשף, מישהו נחשף, מגלים אותו, מגלים עליו. או בשפתם של ילדים – אומרים אותו. את האנושיות שלו, את הגבולות שלו, את המניעים שלו, את מה שניסה להציג ונשבר, את היצר שלו, את המחיר שפחדיו אילצו אותו ואת האחרים לשלם, את מה שניסה להסתיר – הסודות שלו. את הטבע שלו, את טבעו – את עצמו.
אנס, רימה, הטריד, הונה, שיקר, גנב, כפה, פגע, ברח, שתק, הבטיח, המציא, הסתיר, הציג מצג שווא, התיימר, השתמש.
אדם פרטי, אדם מפורסם, איש ציבור, אדם נערץ, מומחה, בעל תפקיד רגיש,  חברה גדולה, מדינות – כולם נחשפים. אלה שנחשבים קדושים יותר ואלה שפחות.
העבריינות היא כבר לא מנת חלקם של עבריינים, הסטייה כבר לא רק לסוטים, ואי שפיות היא כבר לא הגדרה  של הלוקים בשכלם. כולם הם הכל, והכל התערבב.
הכותרות הקיימות כיום היום הן כותרות שמחזיקות מעמד שנייה אחת.  למה? בני אדם אדישים? אפתיים?
לא, בכלל לא.
בני אדם חווים התעוררות, בינם לבין עצמם. בני האדם רואים את עצמם באחר. לפעמים רק חלק, לפעמים יותר. הם רואים הכל, שומעים הכל, יודעים הכל. הם רואים את עצמם בתוך הכותרת, אז מה כבר יש להגיד? למי יש אומץ בשלב הזה להגיד?
התעוררות שקטה, נכנעת, מתמודדת, מעכלת. בשקט בשלב הזה. בין האדם לבין עצמו. בין האדם לבין טבעו.
התעוררות למה?
אל עצמך. אל המקום שממנו אתה מסתיר את הסודות הגדולים ביותר שלך – לשם אתה ״נאלץ״ ללכת עכשיו.
שום דבר ואף אחד לא יציל אותך מהשלב הזה בדרך, תהא אשר תהא. האדם החזק ביותר, העשיר ביותר, החשוב ביותר, הקדוש ביותר, החברה הגדולה ביותר או המדינה החזקה ביותר בעולם.
אפשר להתמסר לזה ואפשר להתנגד. בשני המקרים האמת תצא – אתה תצא.
ההבדל הוא רק בדרך. אם בטוב, או בפחות טוב.

כרוניקה של ריפוי אמיתי היא מדע מדויק. יש לה שלבים שאי אפשר לדלג על אף אחד מהם וכל אחד יכול לבחור איך לעבור כל שלב.
חשיפה, גילוי, אבחון, התערטלות בפני עצמך,  הם שלב קריטי בריפוי. יש בחשיפה הקלה גדולה מאד, גם כשהיא לא נעימה. היא משחררת אותך ומאפשרת לך להתקדם, להתפתח, לרפא.
ההתערטלות הבוטה והמוגזמת של האדם כלפי חוץ היום, ברשתות חברתיות, בפרסום, בשווק , בכל מדיה אפשרית, בפני הפסיכולוג – היא כמו צעקה הקוראת לעזרה.
לא שומעים אותך בן אדם, לא רואים אותך.
אתה חייב ללכת אל עצמך עכשיו.
הריפוי נמצא בהתערטלות שלך בפניך.

להמשך קריאה

הדיאלוג

14/2/2023 את הדיאלוג הזה חייבים ללמוד לקיים. לא הידברות, לא פשרה, לא בעד ונגד, לא הסכמי שלום, לא הסברים, לא משא ומתן. את כל אלה

סחר באיברים

  2/2/2023 זה כבר לא סוד שעולם המושגים והדמיון שלי, עשירים מאד. זה כבר לא סוד בפני לפחות. זה גם לא סוד שתכלית הקיום, בעולמי,

אתה תרפא

מסי היה שליח לכמה רגעים, שליח של תרופה, לארגנטינאים ולכל מי בעולם שמעריץ אותו. יחד עם זאת, הוא גם הדגיש את עומקה של המחלה הקיימת,

באמת שאתה צודק

באמת שאתם צודקים. גם אתם, כולם צודקים. אז על מה כל הבלאגן, הרעש, המלחמות? ולמען האמת, אי אפשר לומר שהחיים, בזמן הזה, הם על מי

איש הישר בעיני…

הדיון המתלקח בנושא ההפיכה/ מהפיכה משפטית במדינת ישראל, הוא רמז וסמל ידועים בשפה האוניברסלית, שיוכרע בערכאות עליונות – כך או אחרת. דיון, המסמל את אובדן