. . .Since then and forever onwards

ב- 23/12/2018 הוצאנו את המסמך שכותרתו ״לקבל את אי הוודאות״ ושלחנו אותו למאות מהאנשים המובילים בעולם במגוון תחומים – כל אותם התחומים והענפים שעומדים היום אבודים מולה.
מאז יש למסמך חיים משל עצמו. הכתוב בא להודיע לעולם על הגעתה של אי הוודאות, כמו ביקש להביא את האדם להתיידד איתה מחדש עוד לפני.

הכותבים קראו לנהל דיאלוג איתם, או בין בני האדם האחד עם השני.
היום, המושג ״אי וודאות״ נמצא בפי כל וזהו בהחלט הישג גדול בדרך הנסללת לאדם אל ליבו – להרגיש, לשמוע, להבין. אמנם המושג נמצא בשימוש מומחים, אנליסטים ראשי מדינות ואנשים, אך הדיאלוג עדיין עקר. למה? כי השימוש בו הוצא מהקשרו: אי הוודאות איננו מושג או מצב זמני.
קריאת המסמך שוב ושוב, ובפרספקטיבה של הזמן שחלף, תעזור, גם לספקנים שבינכם, לנסות להקשיב לשפה שנשתכחה לה ולאט לאט לתת לה מקום, ללמוד אותה ולהחזיר אותה למקומה – כדי לגעת בריפוי המיוחל.

אביב 2020, התש״פ

המשך הסיפור של החלק השני המסופר במסמך, לתאר את השתלשלות הדברים והם הם הדיאלוג.

קיץ 2020, התש״פ

אנו מבקשים להביא את המשך הסיפור של החלק השני המסופר במסמך, לתאר את השתלשלות הדברים והם הם הדיאלוג.

23/12/2018

ב- 23/12/2018 הוצאנו את המסמך שכותרתו ״לקבל את אי הוודאות״ ושלחנו אותו למאות מהאנשים המובילים בעולם במגוון תחומים